Sorry, this video is not available in your country.

Lễ Hội Dội Nước Vào Phụ Nữ Ở Hungary

chia sẻ

Lễ Hội Dội Nước Vào Phụ Nữ Ở Hungary

Người đăng:
Ngày đăng: 02/04/2024
Vào dịp lễ Phục sinh, Ngôi làng Holloko ở miền bắc Hungary vẫn duy trì truyền thống hàng thế kỷ là dội nước vào phụ nữ bằng xô nước lạnh. Họ cho rằng nước sẽ rửa sạch thể xác, tâm hồn của người phụ nữ và làm tăng khả năng sinh nở của họ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm