Sorry, this video is not available in your country.

LHQ Nhận Định Israel Vi Phạm Luật Chiến Tranh Ở Dải Gaza

chia sẻ

LHQ Nhận Định Israel Vi Phạm Luật Chiến Tranh Ở Dải Gaza

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 20/06/2024
Quân đội Israel có thể đã nhiều lần vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật chiến tranh ở dải Gaza. Đây là nhận định trong một báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố vào ngày 19/6.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm