Sorry, this video is not available in your country.

Lo Ngại Thương Vong Gia Tăng Trong Vụ Lở Đất Ở Papua New Guinea

chia sẻ

Lo Ngại Thương Vong Gia Tăng Trong Vụ Lở Đất Ở Papua New Guinea

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2024
Liên quan tới vụ lở đất ở Papua New Guinea vào sáng 24/5, giới chức địa phương lo ngại con số thương vong lớn hơn nhiều so với ước tính trước đó.
Tags: Lở đất

Tin Tức Tất cả

Xem thêm