Sorry, this video is not available in your country.

Lời Giải Nào Cho "Bài Toán Xe Ghép"

chia sẻ

Lời Giải Nào Cho "Bài Toán Xe Ghép"

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Mặc dù tham gia hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh nhưng nhiều xe ghép, xe đi chung... không dùng biển vàng theo quy định và không tham gia các nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Đây là điều bất cập và tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong vận tải khách.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm