Sorry, this video is not available in your country.

Long An: Bãi Rác Lộ Thiên Của Tâm Sinh Nghĩa Cháy Âm Ỉ, Người Dân Khốn Khổ Vì Mùi Hôi

chia sẻ

Long An: Bãi Rác Lộ Thiên Của Tâm Sinh Nghĩa Cháy Âm Ỉ, Người Dân Khốn Khổ Vì Mùi Hôi

Người đăng: phuongntl
Ngày đăng: 17/04/2024
Thanh tra Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Long An đã kiểm tra, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (gọi tắt là công ty Tâm Sinh Nghĩa) nhanh chóng khắc phục các vấn đề liên quan đến môi trường xảy ra tại Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).

Tin Tức Tất cả

Xem thêm