Sorry, this video is not available in your country.

Lỏng Lẻo Quản Lý Đất Công Ở Hà Nội: Có Phải Vì Lợi Nhuận Bỏ Qua Vi Phạm?

chia sẻ

Lỏng Lẻo Quản Lý Đất Công Ở Hà Nội: Có Phải Vì Lợi Nhuận Bỏ Qua Vi Phạm?

Người đăng:
Ngày đăng: 02/12/2023
Tiếp tục câu chuyện liên quan đến công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các sai phạm liên quan tới việc trục lợi đất công, đất nông nghiệp diễn ra khá phổ biến ở một số địa phương. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm vấn nạn trên lại không phải chuyện dễ đối với các cơ quan quản lý, là do lợi nhuận lớn nên bỏ qua vi phạm, hay do năng lực quản lý của cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm