Sorry, this video is not available in your country.

Lực Lượng Wagner Rút Khỏi Bakhmut

chia sẻ

Lực Lượng Wagner Rút Khỏi Bakhmut

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2023
Lực lượng quân sự Wagner thông báo đã bắt đầu rút quân khỏi Bakhmut, chuyển giao thành phố này sang cho quân đội Nga tiếp quản.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm