Sorry, this video is not available in your country.

Lương Không Đủ Sống Khiến Công Chức, Viên Chức Nảy Sinh Tham Nhũng

chia sẻ

Lương Không Đủ Sống Khiến Công Chức, Viên Chức Nảy Sinh Tham Nhũng

Người đăng:
Ngày đăng: 04/12/2023
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 168 về Chiến lược Quốc gia Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực đến năm 2030. Nghị quyết nêu rõ, tham nhũng, tiêu cực còn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tín dụng, ngân hàng; thuế, hải quan và các lĩnh vực thực thi pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Và tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm