Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Maximum Ride

Sáu đứa trẻ lai về mặt di truyền có đôi cánh nghi ngờ lý do tạo ra chúng và bắt đầu cuộc hành trình khắp đất nước để khám phá những bí mật về quá khứ của chúng.  
Tags:

Có thể bạn thích