Sorry, this video is not available in your country.

Mechamato (Phần 2 - Tập 20)

chia sẻ

Mechamato (Phần 2 - Tập 20)

Amato tình cờ gặp một tàu không gian nhốt rất nhiều rô-bốt xấu. Trong số đó có Mechabot. Amato trở thành chủ nhân của Mechabot và họ có thể kết hợp với nhau thành siêu nhân Mechamato. Nhiệm vụ của họ là bắt những rô-bốt xấu thoát ra khỏi tàu vũ trụ.