Sorry, this video is not available in your country.

Miền Bắc Sắp Đón Đợt Không Khí Lạnh Đầu Tiên

chia sẻ

Miền Bắc Sắp Đón Đợt Không Khí Lạnh Đầu Tiên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng cuối tháng 9/2022, miền Bắc bắt đầu có các đợt không khí lạnh. Do tác động của không khí lạnh, dự báo nền nhiệt miền Bắc có sự giảm nhẹ. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng.
Tags: Dự Báo Thời Tiết, Không Khí Lạnh