Sorry, this video is not available in your country.

Miếng Gà Chiên Được Phóng Lên Vũ Trụ Để Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Siêu Thị Iceland

chia sẻ

Miếng Gà Chiên Được Phóng Lên Vũ Trụ Để Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Siêu Thị Iceland

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 18/10/2020
Siêu thị Iceland đã kỷ niệm 50 năm bằng cách gửi một con gà vào không gian. Món ăn nhẹ tẩm bột chỉ mất chưa đầy hai giờ để đạt độ cao 110.000 feet so với Trái đất.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm