Sorry, this video is not available in your country.

Mister Tourism World Giao Lưu Văn Hoá Tại Việt Nam

chia sẻ

Mister Tourism World Giao Lưu Văn Hoá Tại Việt Nam

Người đăng:
Ngày đăng: 13/04/2024
Mister Tourism World (Nam vương Du lịch Thế giới) đã có mặt tại Việt Nam. Sự kiện giao lưu lần này góp phần quảng bá, giới thiệu văn hoá Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc thi Mister Tourism World sẽ tổ chức tại Việt Nam trong năm 2024.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm