Sorry, this video is not available in your country.

Miu Miu

chia sẻ

Miu Miu

Hãy cùng bước vào thế giới sáng tạo không giới hạn của Miu Miu. Lấy cảm hứng từ tủ đồ cá nhân của Miuccia Prada, nó đã trở thành một thương hiệu cao cấp đầy hứa hẹn.