Sorry, this video is not available in your country.

Mòn Mỏi Chục Năm, Nhiều Kiến Nghị Của Cử Tri TPHCM Vẫn Chưa Được Giải Quyết

chia sẻ

Mòn Mỏi Chục Năm, Nhiều Kiến Nghị Của Cử Tri TPHCM Vẫn Chưa Được Giải Quyết

Là địa bàn “nóng” về các khiếu nại, khiếu kiện liên quan tới đất đai, những kiến nghị về thu hồi đất, đền bù, tái định cư tiếp tục là những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm và cho ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri đo đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức ngày 23/11.
Tags: Tiếp Xúc Cử Tri, Kiến Nghị Cử Tri, Khiếu Kiện đất đai