Sorry, this video is not available in your country.

Mùa Bàng Thay Lá Nhuộm Đỏ Nhiều Con Đường Phố Biển Nha Trang

chia sẻ

Mùa Bàng Thay Lá Nhuộm Đỏ Nhiều Con Đường Phố Biển Nha Trang

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 19/02/2024
Bắt đầu từ tháng Giêng Âm lịch là mùa bàng thay lá. Những ngày này,  hàng loạt cây bàng trên nhiều tuyến đường của thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm