Sorry, this video is not available in your country.

Mưa Lũ Ở Miền Trung Khiến 9 Người Chết Và Mất Tích

chia sẻ

Mưa Lũ Ở Miền Trung Khiến 9 Người Chết Và Mất Tích

Người đăng:
Ngày đăng: 19/11/2023
Hiện đợt mưa lớn ở miền Trung đã kết thúc. Tuy nhiên, hậu quả, thiệt hại do đợt mưa lớn này gây ra vẫn nặng nề, chưa dứt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm