Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Toàn Quốc Vì Bệnh Đậu Mùa Khỉ

chia sẻ

Mỹ Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Toàn Quốc Vì Bệnh Đậu Mùa Khỉ

Ngày đăng: 05/08/2022
Ngày 4/8, Chính phủ Mỹ đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.
Tags: Mỹ, Bệnh đậu Mùa Khỉ, Tình Trạng Khẩn Cấp Quốc Gia