Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ Hạn Chế Nhập Khẩu Gia Cầm Từ Australia

chia sẻ

Mỹ Hạn Chế Nhập Khẩu Gia Cầm Từ Australia

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2024
Mỹ đã áp đặt lệnh hạn chế nhập khẩu đối với một số sản phẩm gia cầm và phụ phẩm từ bang Victoria, Australia sau khi xác định cúm gia cầm độc lực cao trên gia cầm nuôi ở địa phương này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm