Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ Phát Triển Kính Mắt Hỗ Trợ Chatgpt

chia sẻ

Mỹ Phát Triển Kính Mắt Hỗ Trợ Chatgpt

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2023
Với sự phát triển của công nghệ, mọi khía cạnh của đời sống chúng ta đang trở nên dễ dàng hơn. Mới đây một loại kính có hỗ trợ công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT đã được ra mắt. Loại kính này có khả năng giúp ích cho những người ngại giao tiếp xã hội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm