Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ: Thành Phố New York Ứng Phó Với Nạn Chuột Hoành Hành

chia sẻ

Mỹ: Thành Phố New York Ứng Phó Với Nạn Chuột Hoành Hành

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 10/07/2024
Thành phố New York, Mỹ hiện đang phổ biến sử dụng một mẫu thùng rác mới, có khả năng ngăn chặn nạn chuột hoành hành, gây mất vệ sinh môi trường và nhiều bất tiện cho người dân trong thành phố.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm