Sorry, this video is not available in your country.

Năm Kỷ Lục Chứng Kiến Hơn 28.300 Người Qua Eo Biển Manche Đến Vương Quốc Anh

chia sẻ

Năm Kỷ Lục Chứng Kiến Hơn 28.300 Người Qua Eo Biển Manche Đến Vương Quốc Anh

Người đăng: talinh
Ngày đăng: 16/01/2022
Eo biển Manche là tuyến đường chứng kiến những hành trình vượt biên đầy nguy hiểm của những người di cư muốn chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở quê nhà với hy vọng đến được Anh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm