Sorry, this video is not available in your country.

Nâng Cao Sức Khỏe Doanh Nghiệp - Động Lực Của Tăng Trưởng

chia sẻ

Nâng Cao Sức Khỏe Doanh Nghiệp - Động Lực Của Tăng Trưởng

Người đăng:
Ngày đăng: 14/04/2024
Cần làm mới các động lực cải Cách thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó giúp nền kinh tế phục hồi. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn doanh nghiệp 2024 – Khơi thông động lực tăng trưởng mới do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm