Sorry, this video is not available in your country.

Nâng Mức Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Từ 80% Lên 100%

chia sẻ

Nâng Mức Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Từ 80% Lên 100%

Người đăng:
Ngày đăng: 05/12/2023
Từ ngày 3/12, một loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) quy định trong Nghị định 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có hiệu lực.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm