Sorry, this video is not available in your country.

Nên Thực Hiện Cơ Chế Đặt Hàng, Giao Nhiệm Vụ Trong Công Nghiệp Quốc Phòng

chia sẻ

Nên Thực Hiện Cơ Chế Đặt Hàng, Giao Nhiệm Vụ Trong Công Nghiệp Quốc Phòng

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 11/04/2024
Vừa qua, đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức Hội thảo Góp ý Dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên Công nghiệp. Theo đó, các nội dung liên quan tới cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp quốc phòng, chế độ thu hút nguồn lực tham gia vào phát triển công nghiệp quốc phòng được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm