Sorry, this video is not available in your country.

Nên Trao Quyền Cho Hà Nội Triển Khai Các Biện Pháp Hành Chính

chia sẻ

Nên Trao Quyền Cho Hà Nội Triển Khai Các Biện Pháp Hành Chính

Người đăng:
Ngày đăng: 14/06/2024
Câu chuyện Hà Nội đề xuất có biện pháp hành chính, cụ thể là ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ nóng lên trong thời gian gần đây.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm