Sorry, this video is not available in your country.

New York: Lần Đầu Tiên Hổ Trong Vườn Bách Thú Nhiễm Covid-19

chia sẻ

New York: Lần Đầu Tiên Hổ Trong Vườn Bách Thú Nhiễm Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 08/04/2020
Một con hổ Mã Lai bốn tuổi tại vườn thú Bronx, New York đã dương tính với Covid-19 vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Con hổ cái tên Nadia bị ho khan, nhưng dự kiến sẽ được hồi phục.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm