Sorry, this video is not available in your country.

New York: Nhân Viên Nhà Xác Kiệt Sức Khi Đối Đầu Cái Chết

chia sẻ

New York: Nhân Viên Nhà Xác Kiệt Sức Khi Đối Đầu Cái Chết

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 09/04/2020
Các nhân viên nhà xác ở New York nói rằng họ "kiệt sức" bởi số lượng xác chết mà họ phải tiếp nhận do Covid-19 tăng lên mỗi ngày.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm