Sorry, this video is not available in your country.

Nga Dội Tên Lửa Ồ Ạt, Hạ Tầng Năng Lượng Ukraine Hứng Chịu Tổn Thất Nặng Nề

chia sẻ

Nga Dội Tên Lửa Ồ Ạt, Hạ Tầng Năng Lượng Ukraine Hứng Chịu Tổn Thất Nặng Nề

Người đăng:
Ngày đăng: 22/09/2023
Nga ngày 21/9 đã tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine. Đây là cuộc tấn công tên lửa lớn nhất của Nga vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong nhiều tuần.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm