Sorry, this video is not available in your country.

Nga Lại Cáo Buộc Ukraine Tấn Công Nhà Máy Điện Hạt Nhân Zaporizhzhia

chia sẻ

Nga Lại Cáo Buộc Ukraine Tấn Công Nhà Máy Điện Hạt Nhân Zaporizhzhia

Ngày đăng: 09/08/2022
Quân đội Nga tiếp tục cáo buộc phía Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trong vụ tấn công hôm 7/8, đường điện cao thế đã bị hư hại và buộc nhà máy điện phải giảm công suất.
Tags: Xung đột Nga – Ukraine, Nhà Máy điện Hạt Nhân Zaporizhzhia