Sorry, this video is not available in your country.

Nga Ra Điều Kiện Chuyển Giao Tuabin Nord Stream 1

chia sẻ

Nga Ra Điều Kiện Chuyển Giao Tuabin Nord Stream 1

Tranh cãi xung quanh việc bảo trì đường ống Dòng chảy phương bắc 1 vẫn chưa kết thúc. Nga hôm qua thông báo Tập đoàn Gazprom muốn nhận lại tuabin đường ống đang được bảo trì nhưng kèm với yêu cầu đảm bảo tuabin này không nằm trong các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tags: Nga, đức, Gazprom, Lệnh Trừng Phạt, Tuabin đường ống