Sorry, this video is not available in your country.

Nga Tịch Thu Căn Hộ Của Đệ Nhất Phu Nhân Ukraine

chia sẻ

Nga Tịch Thu Căn Hộ Của Đệ Nhất Phu Nhân Ukraine

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 25/05/2023
Lãnh đạo bán đảo Crimea Sergey Aksyonov ngày 24/5 thông báo "quốc hữu hóa" hơn 130 bất động sản liên quan Ukraine, gồm rạp phim, nhà máy, trung tâm mua sắm, nhà máy rượu vang và ngân hàng. Trong số bất động sản bị tịch thu còn có cả căn hộ cao cấp thuộc sở hữu Đệ nhất Phu nhân Ukraine Olena Zelenska.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm