Sorry, this video is not available in your country.

Ngăn Chặn Tham Nhũng, Tiêu Cực Ngay Từ Khi Xây Dựng Chính Sách

chia sẻ

Ngăn Chặn Tham Nhũng, Tiêu Cực Ngay Từ Khi Xây Dựng Chính Sách

Ngày đăng: 05/08/2022
Hôm nay 5/8, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật".
Tags: Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Khắc định, Kiểm Soát Quyền Lực, Phòng Chống Lợi ích Nhóm, Công Tác Xây Dựng Pháp Luật