Sorry, this video is not available in your country.

Ngân Hàng Nhà Nước Hạ Lãi Suất Điều Hành

chia sẻ

Ngân Hàng Nhà Nước Hạ Lãi Suất Điều Hành

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 16/03/2023
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa hạ các mức lãi suất điều hành, nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm