Sorry, this video is not available in your country.

Ngân Hàng Nhà Nước: Mục Tiêu Số 1 Là Kiểm Soát Lạm Phát

chia sẻ

Ngân Hàng Nhà Nước: Mục Tiêu Số 1 Là Kiểm Soát Lạm Phát

Sáng 23/9, NHNN họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 3/2022. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi NHNN vừa công bố tăng một loạt lãi suất điều hành. Đại diện NHNN cho biết, một số thông tin liên quan đến việc nới room tín dụng, đồng thời khẳng định, kiểm soát lạm phát được coi là mục tiêu ưu tiên số 1 trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.
Tags: Ngân Hàng Nhà Nước, Kiểm Soát Lạm Phát, Nới Room Tín Dụng, Tăng Lãi Suất