Sorry, this video is not available in your country.

Ngân Hàng Nhà Nước Yêu Cầu Nghiêm Túc Triển Khai Công Tác Tín Dụng, Lãi Suất

chia sẻ

Ngân Hàng Nhà Nước Yêu Cầu Nghiêm Túc Triển Khai Công Tác Tín Dụng, Lãi Suất

Người đăng:
Ngày đăng: 24/12/2022
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung về công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm