Sorry, this video is not available in your country.

Ngân Hàng Tăng Lãi Suất Sẽ Phải Báo Cáo Ngân Hàng Nhà Nước

chia sẻ

Ngân Hàng Tăng Lãi Suất Sẽ Phải Báo Cáo Ngân Hàng Nhà Nước

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 15/12/2022
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo lãi suất tiền gửi và cho vay của các giao dịch phát sinh mới trong kỳ báo cáo hàng tuần.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm