Sorry, this video is not available in your country.

Ngày Cuối Của Khủng Long

chia sẻ

Ngày Cuối Của Khủng Long

Bộ phim tái hiện lại một cách chi tiết chưa từng có thế giới hỗn loạn vào những ngày cuối của loài khủng long.