Sorry, this video is not available in your country.

Nghệ An: Tranh Luận Giữ, Bỏ Tên Quê ‘‘Bà Chúa Thơ Nôm’’

chia sẻ

Nghệ An: Tranh Luận Giữ, Bỏ Tên Quê ‘‘Bà Chúa Thơ Nôm’’

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 17/04/2024
Trong văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến điều chỉnh tên gọi của 7 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập, huyện Quỳnh Lưu đề xuất ghép tên hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu thành tên xã mới Đôi Hậu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm