Adam Sandler
Khởi đầu với vai Shecky Moskowitz trong phim Going Overboard (1989) với nhiều khó khăn thuở mới vào nghiệp diễn, Adam Sandler đã dần định hình được phong cách diễn xuất của và khắc tên mình vào lòng khán giả.