Ananda Everingham
Ananda Everingham (Sinh ngày 31 tháng 5 năm 1982) là một diễn viên điện ảnh Thái Lan. Anh từng tham gia một số bộ phim như Shutter (2004), Happy Birthday (2008), Eternity (2010), Red Eagle (2010),...