Andrea Vasiliou
Andrea Vasiliou là một nữ diễn viên đóng thế . Cô đóng vai Chiến binh Amazonian trong Wonder Woman.