Anh Thái
Anh Thái nổi tiếng với vai anh Dậu, người chồng ốm nheo, ốm nhách trong Chị Dậu. Ông có vẻ rất hợp với những vai phụ, nhưng cái phụ đó của ông lại không thể thiếu.