Bảo Quốc
Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, cha là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Năm Nghĩa, mẹ là chủ đoàn cải lương, Bảo Quốc sớm bộc lộ tư chất nghệ sĩ. Ông là diễn viên hài, đồng thời là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng khắp miền Nam Việt Nam.