Bích Liên
Bích Liên là nữ diễn viên người Việt Nam, Bích Liên từng tham gia một số bộ phim như ''Nắng Đỏ'', ''Vụ Án Viên Đạn Lạc'', ''Bài Ca Không Quên'', ''Ván Bài Lật Ngửa'', ''Phương Án Ba Bông Hồng'', ''Xa Và gần'',...