Bùi Cường
Bùi Cường (1945 - 2018) là một diễn viên, điện ảnh của Việt Nam. Ông nổi tiếng với vai Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại Ngày Ấy.