Can Đình Đình
Can Đình Đình (Sinh ngày 5 tháng 2 năm 1986) là nữ diễn viên người Trung Quốc. Một số bộ phim mà cô từng tham gia: Skyfire (2005), Landing,Please Open The Phone (2006), Seven Days Of Shocking The World (2008), Water Margin (2011),...