Carey Mulligan
Carey Mulligan là nữ diễn viên người Anh. Trước khi đóng vai đột phá Jenny trong phim An Education (2009), cô đã từng diễn xuất trong các phim Pride & Prejudice (2005), TV series Bleak House (2005) và trong tập Blink của TV series Doctor Who.