Carla Gugino
Carla Gugino (sinh ngày 29/08/1971) là nữ diễn viên người Mỹ. Cô sinh ra tại Sarasota, Florida, trong gia đình Carl Gugino - bác sĩ chỉnh hình gốc người Ý và mẹ là người gốc Anh-Ailen.