Charlotte Le Bon
Charlotte Le Bon là nữ diễn viên. Tên tuổi của cô được biết đến qua các bộ phim như ''Le Goût du Temps'', ''Impossible''...